Hissien räjähdyssuojaus 

Samanaikaisesti hissit muodostavat erityisen räjähdysvaaran, koska niiden toiminta ja suunnittelu helpottavat negatiivisten edellytysten ("räjähtävä seos" ja "sytytyslähteet") täyttymistä. Lisäksi paineaallot ja liekit voisivat levitä useisiin kerroksiin suojaamattomien hissien kautta ja aiheuttaa vakavia vaurioita.

Siinäpä tarpeeksi syitä, miksi näihin järjestelmäkomponentteihin kannattaa uhrata runsaasti huomiota! REMBE®-insinöörit ovat vuosikymmeniä keskittyneet hissien suojauskeinojen suunnitteluun ottaen aina huomioon VDI-ohjeet 2263, sivu 8 (8.1 ja 8.2) tai NFPA-standardit 68 ja 61.

REMBE® on kehittänyt VDI-ohjeiden vaatimusten mukaan hisseille kokonaisvaltaisen suojajärjestelmän: ElevatorEX, maailman ainoa hissien turvajärjestelmä, jolla on EY-tyyppitarkastus. 

ElevatorEX tarjoaa täydellisen ratkaisun kaikentyyppisiin hisseihin: Huoltovapaita rajoituslaitteet, kuten Q-Box tai räjähdyssuojat, asennetaan kriittisiin järjestelmäosiin, kuten hissikoriin ja päähän. Hissikuilu suojataan on suojattu sammutuspulloilla, joita kipinänilmaisimet ohjaavat. Järjestelmä sopii sekä suunnittelunaikaiseen varustamiseen että jälkiasennukseen olemassa oleville hisseille. 

Vaikka hissi olisi suojattu parhaalla mahdollisella tavalla ElevatorEX-järjestelmällä:

Olisi joka tapauksessa harkittava muitakin ehkäiseviä suojatoimenpiteitä, kuten pölypitoisuuden rajoittamista imulaitteiden avulla. Tämä pätee kuitenkin kaikkiin järjestelmän osiin, ei ainoastaan hisseihin.

Kokonaiskuvan merkitys: 

Yksittäisten järjestelmäkomponenttien suojaus on vain yhtä tehokas kuin koko järjestelmän suoja. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että järjestelmään kuuluu riittävästi irrotuslaitteita ja suojaa "ylityöstämistä” vastaan. Vain silloin, kun koko järjestelmää valvovaan, ja yksittäiset suojatoimenpiteet ovat yhteydessä toisiinsa, on räjähdyssuojauskin SEKÄ turvallinen ETTÄ taloudellinen.

Siksi tarjoamme kattavia suojakeinoja ja paikan päällä tapahtuvaa konsultointia, jotta voit ryhtyä organisatorisiin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi.

REMBE explosion vent EGV
REMBE®-räjähdyssuoja EGV hississä viljalle
REMBE explosion vent EGV
REMBE®-räjähdyssuoja EGV hississä viljalle
Elevator
REMBE®-räjähdyssuoja EGV ketjukuljettimessa biomassatehtaalla
Elevator
Lähetä kysely