Sekoittimien räjähdyssuojaus

Sekoittimen suojaustarve räjähdyksiä vastaan riippuu kunkin sekoittimen ominaisuuksista.

Näihin kuuluvat seuraavat 

  • Sekoittimen nopeus
  • Mahdollisuus poistaa täysin sytytyslähteet, kuten mekaaniset kipinät, sähkövaraus, kuumat pinnat, hehkuvat hiilet

Pölyn turvallisuuteen liittyvien keskeisten tietojen lisäksi sekoittimien suunnittelussa on tärkeä ottaa huomioon yhteydet muihin järjestelmän osiin sekä liitostyypit. Myös täytteen tyyppi vaikuttaa asiaan. Tällöin esimerkiksi ilmanvaihtoalue pienenee standardin EN 14491 mukaisesti pneumaattisen täytön aikana.

Kokonaiskuvan merkitys: 

Yksittäisten järjestelmäkomponenttien suojaus on vain yhtä tehokas kuin koko järjestelmän suoja. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että järjestelmään kuuluu riittävästi irrotuslaitteita ja suojaa "ylityöstämistä” vastaan. Vain silloin, kun koko järjestelmää valvovaan, ja yksittäiset suojatoimenpiteet ovat yhteydessä toisiinsa, on räjähdyssuojauskin SEKÄ turvallinen ETTÄ taloudellinen.

Siksi tarjoamme kattavia suojakeinoja ja paikan päällä tapahtuvaa konsultointia, jotta voit ryhtyä organisatorisiin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi.

Lähetä kysely