Seulojen räjähdyssuojaus

Seuloissa (ja tuulensuodattimissa jne.) ei yleensä kehity sisäisiä sytytyslähteitä. Räjähdyssuojausta ei siis vaadita lähes koskaan, vaikka seuloissa ja suodattimissa kehittyy hyvin todennäköisesti räjähtäviä seoksia.

Mutta: Seulat voivat olla erittäin vaarallisia etenkin, kun niitä käytetään yhdessä alkuvaiheen kuivainten (esim. maitotalouden sumukuivaimet, puuteollisuuden rumpukuivaimet ja tärkkelysteollisuuden sähkökuivaimet) kanssa. Seulojen värähtely ja pyörimisliike voivat tuhota alun perin piilossa olleita, kuivaimissa syntyneitä hehkuvia hiiliä ja aiheuttaa näin räjähdyksen, koska hehkuva hiili selviää usein mekaanisista kuljettimista syttymättä.

Seulojen heiluriliikkeet edellyttävät yksilöllisiä, värähtelemättömiä, irrallaan olevia ratkaisuja. REMBE®-insinöörit ovat suojanneet luotettavasti jo satoja seuloja maailmanlaajuisesti. Voit siis luottaa osaamiseemme täysin!

Kokonaiskuvan merkitys: 

Yksittäisten järjestelmäkomponenttien suojaus on vain yhtä tehokas kuin koko järjestelmän suoja. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että järjestelmään kuuluu riittävästi irrotuslaitteita ja suojaa "ylityöstämistä” vastaan. Vain silloin, kun koko järjestelmää valvovaan, ja yksittäiset suojatoimenpiteet ovat yhteydessä toisiinsa, on räjähdyssuojauskin SEKÄ turvallinen ETTÄ taloudellinen.

Siksi tarjoamme kattavia suojakeinoja ja paikan päällä tapahtuvaa konsultointia, jotta voit ryhtyä organisatorisiin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi.

Lähetä kysely