Sumukuivainten räjähdyssuojaus

Elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuuden sumukuivainten räjähdyspotentiaali on pantava merkille: tavallisesti niissä esiintyy jatkuvasti sekoitettua, yleensä palavaa pölyä sekä happea. Sumukuivaimia ei kuitenkaan voida pitää erillisenä elementtinä, vaan niitä on arvioitava yhtenäisenä monimutkaisena järjestelmänä.

Sumukuivainten räjähdykseen liittyvä suunnittelua säädellään erityisesti VDI 2263 -direktiivin osan 7 mukaan. Direktiivin asianmukainen soveltaminen mahdollistaa toimenpiteiden merkittävän vähentämisen, kunhan tietyt prosessivaatimukset täyttyvät. Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja selvitä, täyttääkö järjestelmäsi nämä vaatimukset, ja mitä asianmukainen suojaus sinun tapauksessasi merkitsee.

Sumukuivainten yleisimmät palamislähteet ovat hehkuvat hiilet, pyörivien suutinten vauriot, kuumat laakerit tai epätasapainon aiheuttamat kipinät.

Sumukuivatuslaitoksellesi sopivien rakenteellisten suojatoimenpiteiden valinta riippuu suojattavan sumukuivaimen lujuudesta, tilavuudesta ja sen vastaavasta asennuspaikasta. Niin ulkona, rakennuksen seinällä kuin pienemmillekin lujuuksille suunnitelluissa rakenteissa käytettäville sumukuivaimille sopii perinteinen räjähdyssuojajärjestelmä, jossa on EGV-räjähdyssuoja. Hygieenisille sovelluksille tarjoamme sinulle tämän räjähdyssuojan EHEDG- sertifioituna mallina EGV HYP, joka sopii liekittömään purkauslaitteeseen Q-Rohr®, jossa on hygieeninen räjähdyssuoja ERO.

Sinun etusi:

  • Ei ristikontaminaatiota
  • Täydellinen vuotamattomuus
  • ...

Kokonaiskuvan merkitys: 

Yksittäisten järjestelmäkomponenttien suojaus on vain yhtä tehokas kuin koko järjestelmän suoja. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että järjestelmään kuuluu riittävästi irrotuslaitteita ja suojaa "ylityöstämistä” vastaan. Vain silloin, kun koko järjestelmää valvovaan, ja yksittäiset suojatoimenpiteet ovat yhteydessä toisiinsa, on räjähdyssuojauskin SEKÄ turvallinen ETTÄ taloudellinen.

Siksi tarjoamme kattavia suojakeinoja ja paikan päällä tapahtuvaa konsultointia, jotta voit ryhtyä organisatorisiin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi.

Lähetä kysely