Paineenrajoitus (kuljetus)säiliöille kemian- ja lääketeollisuudessa

Steriilit säiliöt ja aseptiset säiliöt

Biologisten ja biofarmaseuttisten aineiden varastointiin käytetyt säiliöt edellyttävät steriiliä, luotettavaa paineenrajoitusta. Sama pätee lääketieteellisen teknologian pakkauksiin. REMBE®-murtokalvot suojaavat muun muassa sterilointijärjestelmiä ja autoklaaveja. 

Vaarallisten aineiden säiliöt 

Säiliöiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi on käytettävä syöpymättömistä aineista valmistettuja murtokalvoja, jotka takaavat täydellisen vuotamattomuuden.

Intermodaaliset säiliöt syövyttäville ja aggressiivisille aineille

Hapot, kuten suolahappo tai rikkihappo, suolat, emäkset ja jotkin kaasut, aiheuttavat erityisiä vaatimuksia käytetyille säiliöille ja asennetuille turvalaitteille. Jatkuva vuotamattomuus on ensisijainen ehto. Siksi REMBE®-murtokalvot kuuluvat yleisimmin käytettyihin paineturvallisuuslaitteisiin näille sovelluksille.

Lähetä kysely