Maadoituksen valvonta liikkuvien säiliöiden  lastauksiin ja purkuihin

FARADO®-maadoitusjärjestelmä varmistaa herkästi syttyvien tuotteiden turvallisen lastaamisen ja purkamisen liikkuville säiliöille (TKW, siiloajoneuvot, vaunut). Sähköstaattisia varauksia voi kehittyä myös johtamattomien aineiden pinnalla, kun ne hankaavat muihin aineisiin. Tämä varaus jää aineeseen, kunnes se joko hitaasti hajoaa tai purkautuu johtimeen.

Tämän purkautumisen aiheuttamat kipinät (suurjännite, useita tuhansia voltteja!) voivat aiheuttaa syttymisen räjähdysvaarallisessa ympäristössä.

Tämä sähköstaattinen varaus estetään yksinkertaisesti siten, että kaksipäinen maadoituspuristin kiinnitetään kyseiseen metallisäiliöön. FARADO®-maadoitusjärjestelmä tarkistaa itsenäisesti asianmukainen maadoituksen sekä maadoitettavan kohteen kapasiteetin ja mahdollistaa lastausprosessin. Näin voidaan välttää epäonnistumisten ja inhimillisten erehdysten aiheuttamat vaaratilanteet.

FARADO®-maadoitusjärjestelmä on kehitetty direktiivin ATEX 2014/34/EU pohjalta suojaustyypin EEx-d [ia] mukaiseksi, ja se vastaa suojausluokkaa IP66.

Vakiokokoonpanot:  

  • FARADO® ja 5 metrin kaapeli + puristin
  • FARADO® ja 10 metrin kaapeli + puristin
  • FARADO® ja kela (10 metrin kaapeli) + puristin
Cable reel CR-1 for FARADO®
Kuorma-auton maadoitusvalvonta tärkkelystehtaassa.

Lataukset

    Lähetä kysely