PROSESSITURVALLISUUDEN PERUSTEET

 

Vaarat joita liiallinen paine aiheuttaa

Ylipaine ja tyhjiö liittyvät lähes kaikkiin tuotantoprosesseihin. Jos paine nousee tai laskee määritettyjen rajojen ylä- tai alapuolelle, voi seurauksena olla tehtaan komponenttien vakava vaurioituminen. Seurauksia ovat tuotantoseisokit ja huomattavat taloudelliset vahingot. Luotettava ja nopeasti reagoiva paineentasausjärjestelmä on siksi oleellinen tekijä tehtaan suojaamiseksi, mikäli paine nousee ylärajaa suuremmaksi tai laskee alarajaa alemmaksi.

Mikä on murtokalvo?

Murtokalvot ovat kertakäyttöisiä (ei suljettavissa uudelleen) turvalaitteita, joilla on tarkka murtopaine. Ne reagoivat hyvin nopeasti paineeseen ja niitä voidaan käyttää paineentasaukseen monissa eri sovelluksissa. Ne suojaavat tehtaita, ihmisiä, ympäristöä ja koneita liialliselta ylipaineelta tai tyhjöltä prosesseissa. Murtokalvot olivat alunperin erittäin yksinkertainen ratkaisu. Viime vuosien aikana murtokalvot ovat kuitenkin kehittyneet oleellisesti erilaisten teollisuuden vaatimusten kuten painemuutoksien seurantatarpeen, korkeammaksi muuttuneiden prosessilämpötilojen sekä teknologisten sovellusten käytön lisääntymisen seurauksena. Murtokalvojen suurin etu elektronisiin ja pneumaattisiin turvajärjestelmiin verrattuna on niiden luotettavuus - tekijä joka tekee murtokalvoista eräään kaikkein tärkeimmistä vikasietoisista turvalaitteista teollisuuden prosesseissa.

Murtokalvojen edut

 • Välitön vaste- mikään ei reagoi nopeammin kuin murtokalvo. Liiallinen ylipaine ja tyhjö painetasaantuu millisekunneissa.
 • Paineentasaus tapahtuu koko aukon läpi- aukon koko poikkileikkaus toimii paineentasauskanavana taaten nopean ja turvallisen paineentasauksen.
 • Tiivis rakenne- estää prosessiaineiden karkaamisen normaalissa toimintatilassa ja vähentää ainehävikkien aiheuttamia kustannuksia ja ongelmia.
 • Taloudellinen ratkaisu- merkittävät kustannussäästöt verrattuna muihin paineentasausratkaisuihin.

Mitä tulee ottaa huomioon Murtokalvoa valittaessa?

Luotettavat ja kustannustehokkaat REMBE®-murtokalvot eivät ole standardoituja vakiotuotteita. Asiantuntijamme sovittavat ratkaisut yksilöllisesti kunkin prosessin yksilöllisiin toimintaolosuhteisiin.

Otamme suunnittelussa huomioon monia erilaisia muuttujia varmistaaksemme jokaisen murtokalvon optimaalisen toiminnan.

Näitä muuttujia ovat mm:

 • Suojausta edellyttävät tehtaan komponentit
 • Prosessiaineet
 • Käyttöpaine
 • Tyhjiö/syklit
 • Murtopaine
 • Murtolämpötila
 • Tarvittava nimelliskoko
 • Poistettava massavirtaus

 

Ota yhteyttä - selvitämme melellämme prosessiisi parhaiten soveltuvan murtokalvoratkaisun. Yksilöllisesti, yksityiskohtaisesti ja kaikki oleelliset muuttujat huomioon ottaen.

REMBE®-murtokalvot

REMBE®-murtokalvot ovat erittäin tarkkoja turvalaitteita ja sisältävät huipputeknologiaa. Ne valmistetaan ja testataan yksilöllisesti kuhunkin sovellukseen. Kun paine saavuttaa ennalta määrätyn raja-arvon, murtokalvo aukeaa jolloin paine pääsee tasaantumaan. Murtokalvojamme voidaan käyttää sekä ensisijaisina että toissijaisina paineentasauslaitteina. Niitä voidaan käyttää yhdessä varoventtiilien kanssa. Etuna tällöin on se, että venttiili on suojattu saastumista ja korroosiovaikutuksia vastaan. Siksi murtokalvot ovat usein houkutteleva ja kustannustehokas vaihtoehto.

Kaikki REMBE®-murtokalvot on valmistettu Saksassa ja ne on sertifioitu painelaitedirektiivin (2014/68/EU) mukaan sekä kaikkien laajasti tunnettujen ja alakohtaisten kansainvälisten säädösten ja standardien mukaan. Näihin kuuluvat muun muassa ASME Sec. VIII, Div. 1, KOSHA (Etelä-Korea).

Lataukset

  Lähetä kysely