Kaksikiekkoiset murtokalvopidikkeet

Kahden murtokalvon yhdistelmä mahdollistaa prosessin jatkumisen turvallisesti senkin jälkeen kun toinen murtokalvo on rikkoutunut koska prosessia turvaa edelleen toinen kahdesta murtokalvosta. Tämän vuoksi tuotantoprosesseissa joissa käytetään myrkyllisiä tai syövyttäviä väliaineita tai joilla on vaihtelevat tai suuret takapaineet suojataan usein kahdella sarjaan liitetyllä murtokalvolla. Nämä voidaan asentaa joko yksittäin tai tyylikkäästi kaksikierroisen murtokalvopidikkeen avulla. Tämä mahdollistaa myös erilaisten murtokiekkoyhdistelmien käytön kuten esim. kolmiosaisen murtokalvon ja taaksepäin toimivan murtokalvon yhteisasennuksen. Samoin on mahdollista valita kaksi murtokalvoa jotka kumpikin toimivat eri murtopaineessa. Kahden murtokiekon välistä tilaa valvotaan sen varmistamiseksi, että takapainetta ei muodostu ja että ensimmäisen murtokalvon murtumisesta mahdollisesti aiheutunut altistuminen syövyttäville vuodoille tunnistettaisiin välittömästi.

Kaksikiekkoiset murtokalvopidikkeet
Kaksikiekkoiset murtokalvopidikkeet
Lähetä kysely